20 årig religionsbenægter har udsigt til deportation med døden til følge.

Fawad Noori er pseudonymet på den unge mand, som lige nu sidder i et af landets deportationscentre og venter gennem søvnløse nætter på at blive sat i et fly til Afghanistan, fordi han har fået afslag på sin asylansøgning over flere omgange. Han bliver muligvis hovedpersonen i endnu en sag, hvor den danske regering sender en ung asylansøger til døden, og den første asylansøger i danmarkshistorien, som får afslag på asyl på trods af erklæret ateisme.

Asylsystemet er kringlet, og dets forskellige organer står over for svære beslutninger med hver eneste asylansøgning, som de modtager, da hvert givet udfald i enhver sag kan synes at være tveægget. Enhver deportation er sørgmodig, men få har dog så store konsekvenser for den deporterede asylansøger som i Fawads tilfælde.


Historien om Fawads asylproces begynder d. 23. december 2013, da han som 16-årig uledsaget flygtning ankommer til Danmark og indgiver sin ansøgning om asyl. Den 9. maj 2014 får han afslag på opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7.


Denne beslutning bliver stadfæstet af Flygtningenævnet den 22. august 2014 dog uden udrejsefrist, idet Udlændingestyrelsen tilkendegav, at de ville tage stilling til, om Fawad var omfattet af udlændingelovens § 9 c, stk 3

Dansk Flygtningehjælp anmoder d. 1. august 2016 om at sagen genoptages på Fawads vegne, hvilket Flygtningenævnet  vælger at gøre d. 29. november 2016 gennem et nyt mundtligt nævnsmøde. Dermed udsættes Fawads udrejsefrist endnu en gang.
Grunden til genoptagelsen og den mest væsentlige del af sagen er, at Fawad efter sit første endelige afslag på opholdstilladelse d. 22. august 2014 spiralerer mod en dyb eksistentiel krise.  

Situationens håbløshed får ham til at miste troen på islam og guds eksistens, og han forsøger i første omgang at gøre skade på sig selv, hvilket kulminerer i et selvmordsforsøg, hvori han sætter ild til sin madras i asylcentret og låser døren til værelset indefra, i håb om at flammerne vil opsluge ham.


Fawads selvmordsforsøg bliver dog forhindret af asycentrets personale, hvorefter han bliver dømt i Venstre Landsret for ildspåsættelse og idømt 8 måneders fængselsstraf, hvoraf 3 af disse var ubetingede. Desuden bliver Fawad dømt til udvisning af Danmark med 6 års indrejseforbud.
I mellemtiden har Fawad delt videoer offentligt på Facebook af sig selv, hvor han bekendtgør, at han ikke længere tror på, at der findes en gud. Han påberåber befolkningen i Afghanistan til, at stoppe med at begå uhyrligheder imod hverandre i religionens navn. Denne video bliver delt af personer, som er venner med ham på Facebook og mere end seks store grupper for afghanere rundt omkring i verden, blandt andet af en gruppe hvis navn oversat til dansk betyder “Islams Stemme”, hvor den lige nu er blevet vist mere end 63.000 gange og delt af 1255 personer.

 

Udover stærk kritik i kommentarfeltet modtager Fawad over 200 personlige trusler, af personer som han kender, samt af personer som han ikke kender.  Han oplever i Danmark at blive opsøgt af tre afghanere i en bil, hvilket bevirker, at han af sikkerhedsmæssige årsager bliver forflyttet til et andet asylcenter i en anden del af landet.

Tager vi blot udgangspunkt i denne del af den meget lange og kringlede sagsproces, har deportationen allerede åbenbaret sig som en absurd beslutning, for der skal blot perspektiveres til mordet på 27 årige Farkhunda Malikzada d. 19. marts 2015 i Afghanistan.
Der skulle ikke mere end en falsk anklage fra en mullah om, at hun havde sat ild til Koranen, førend en hob af vrede mennesker offentligt slog hende ihjel, uanfægtet af det faktum, at politiet var til stede under hele hændelsens optrapning.

Desuden vil mange kunne huske deportationen af de to brødre, Vahid og Abolfazl Vaziri, der efter fem års ophold i Danmark blev udvist i sommeren 2015, hvorefter Abolfazl blev meldt dræbt. Ramaskriget lød, og vi var mange enige om, at det er en skændsel, at vores regering deporterer mennesker direkte til døden.
Dog sidder Fawad Noori i dette øjeblik og går samme skæbne i møde.

Nina Parivash Ziara indgår i ledelsen af organisationen Vores Asylbørn, og som har været inde over sagen i længere tid udtaler d. 18. juli 2017:
“Jeg var inde for at besøge Fawad i dag. Han snakker stadig om to valgmuligheder. Det ene er at skrive under på at rejse frivilligt og derved få 20000 kr, som han påtænker at prøve at bestikke folk med, så de ikke slår ham ihjel pga. frafald. Det andet er at begå selvmord nu, så han i det mindste kan have et frit valg om hvordan han skal ende livet og ikke lade en religion slå ham ihjel.  

Igen i dag blev en ung mand udvist til Afghanistan, Zolmai,  på trods af at hans familie er blevet udryddet af Taliban.

 

Hvis du kunne tænke dig at hjælpe med at få stoppet Fawads deportation, kan du gennem det følgende link bidrage til en underskriftsindsamling startet af Vores Asylbørn.

Støt også gerne Vores Asylbørn på facebook, som har præsenteret denne sag for os, for at holde dig opdateret om lignende sager i asylsystemet i fremtiden.