THE V-WORD

Veganisme defineres som en levemåde, hvor man søger at ekskludere alle former for animalske biprodukter. For nogle er det en ideologi, for andre er det et påfund af militante treehuggers, men det er faktisk en stadigt mere anerkendt mulighed for at komme utallige af vores moderne problemer til livs. Når man taler om veganisme, kan …