HVORDAN BLIVER DU OPTAGET PÅ KVOTE 2?

Mange af os der gik i gymnasiet eller de andre studentereksamener kender godt den skuffende følelse der kommer, når man kigger på det snit, der ikke helt var højt nok til at komme ind på ens drømmestudie. Men spillet er ikke tabt endnu! Der er stadig mulighed for at gøre de gamle derhjemme stolte, og ikke ende med at blive en miserabel fiasko, som man ellers forestiller sig at man bliver, hvis man ikke kommer videre (hvilket man slet ikke gør, men det er vidst en anden snak).

Tekst af Marcus Nadybal & Julius A. B. Petersen

 


Så hvad enten du festede for meget hver torsdag, røg for mange joints efter og måske i skolen, havde en fraværskurve, der hoppede over de 25%, som Lectio åbenbart mente var toppen, endte i det sagnomspundne fuld pensum, eller en helt fjerde (og måske mere seriøs) grund, så frygt ej! Kvote 2 er der for dig.

Kvote 2 er en måde, hvor universitet kan bedømme dit potentiale til en given uddannelse, uden at det skal være komplet baseret på karakterer givet af en sur og gammel censor, der alligevel ikke kender til the struggle.

Til tider kan disse optagelsesmetoder virke uoverskuelige, og hvad bliver der egentlig lagt vægt på, nu hvor ens snit ikke er altafgørende?

Gode råd til din ansøgning

Vi har derfor her på Alice Magazine valgt, at skinne et lys igennem junglen af uddannelsesmuligheder. Vi har været i kontakt med en uddannelsesvejleder fra Uddannelsesguiden og studievejlederne på mange af de mest søgte uddannelser i Danmark sidste år. Med henblik på at give dig en masse gode råd om, hvordan du har bedst chance for at blive optaget på dit drømmestudie.

Først giver vi dig almen information om ansøgningen på kvote 2, dernæst gode råd fra vejlederne på uddannelsesguiden og sidst en gennemgang af en række uddannelsessteder, med gode råd fra deres studievejledere og hvad de enkelte uddannelsessteder lægger særligt vægt på.

 

Basic info om  kvote 2 ansøgning

Du har indtil d. 15. Marts kl 12:00 til at sende dine papirer afsted (motiveret ansøgning, eksamensbeviser, dokumenter på relevant arbejdserfaringer, udlandsophold etc.). Husk at det ikke er alle uddannelsessteder, der kræver en motiveret ansøgning, jf. Syddansk universitet.

Til at starte med er det en rigtig god ide, at gøre sin research, da de forskellige uddannelsessteder agerer forskelligt i forhold til kvote 2 (og så er det jo godt, at vi har lavet det meste for dig). Dernæst er det vigtigt at huske, at man stadig skal opfylde specifikke adgangskrav, der på sin vis er unikke for den enkelte linje. Det vil f.eks. sige, at hvis man skal læse matematik, kan det forestilles, at de kræver matematik på A-niveau, uanset snit. Det er sådanne ting, der er vigtige at undersøge.


Man søger på optagelse.dk . Det er her man uploader sine relevante dokumenter og ansøgninger. Har man ikke et dansk CPR-nummer, skal man printe ansøgningen ud, underskrive den i hånden, og sende den afsted til uddannelsesstedet.

 

Husk at tjekke, om du opfylder adgangskravene. Det kan være, at man mangler nogle fag på et givent niveau. Det er altså ikke nok, bare at have en gymnasial uddannelse. Disse adgangskrav kan man tjekke på uddannelsesstedets hjemmeside, og man kan også ringe til deres vejledere.


Den procentvise fordeling af kvote 1 og 2 afhænger af selve linjen. Det anbefales, at man ringer og tjekker med selve uddannelsesstedet, da det som sagt kan variere fra linje til linje, og selvfølgelig fra sted til sted. Det er altid rart at vide, hvor høje ens odds er. Søger man f. eks professionsbachelor på UCC, så har de fleste af deres linjer en fifty-fifty fordeling. Derfor kan det være, at den samme linje på to forskellige uddannelsessteder, har forskellige odds om man vil. Igen henviser vi til deres hjemmeside, eller en telefonsamtale med en af deres vejledere. De enkelte uddannelsesinstitutioners hjemmesider findes i bunden af artiklen.

Som der vil blive nævnt mange gange i denne guide, så har de forskellige uddannelsessteder nogle kriterier, der skal opfyldes, og nogle kriterier som nærmest er konkurrencebaserede (F. eks den motiverede ansøgning). Dem, der skriver den bedste ansøgning, er bedre stillede end de andre. Hvad de specifikke uddannelsessteder mere præcist lægger vægt på, kan du læse mere om i afsnittene dedikerede til dem. Her nævner vi nogle af de generelle punkter, som ofte er dem, du vil blive vurderet ud fra. Du bliver bedømt ud fra en helhedsvurdering. Med andre ord, så kan du i princippet godt skrive den bedste ansøgning i verden, men stadig blive fravalgt til fordel for den, den der skrev den andenbedste ansøgning, men har arbejdet sig gråhåret.

Eksempler på kvote 2-kriterier kan være:

 • Motivation og studiepotentiale (typisk på baggrund af en motiveret ansøgning og/eller test, prøver og samtaler)
 • Karaktergennemsnit på den gymnasiale eksamen
 • Karakterer i udvalgte fag fra den adgangsgivende eksamen
 • Supplerende gymnasiale fag, eventuelt studierelevante fag og karakterer i fagene
 • Anden uddannelse (eller dele af en uddannelse) ud over din adgangsgivende eksamen
 • Erhvervserfaring
 • Værnepligt, militærnægtertjeneste og barselsorlov bliver som regel vurderet på linje med erhvervserfaring. Højskoleophold af typisk 16 ugers varighed
 • Udlandsophold på minimum 3-6 måneder
 • Aktiviteter som fx organisatorisk arbejde, foreningsarbejde, politisk arbejde, arbejde med børn og unge, arbejde med handicappede eller arbejde som fritidsleder

 

Nogle uddannelsessteder, som også nævnes senere, er gået helt væk fra den motiverede ansøgning.Her vil du i stedet blive indkaldt til møde, eller skulle tage en test. Dette går vi mere i dybden med i de senere afsnit.

Den 28. Juli kan du så forvente at få svar på din ansøgning. Det siger måske sig selv, men hvis du nu kommer ind på din 2. Prioritet, ja så betyder det, at der ikke var mulighed for at komme ind på din 1. Prioritet. Derfor er ens prioritering vigtig, da den rangerer dine linjer efter ønske. Du kan også få tilbudt det der hedder en standbyplads.

Et andet godt råd, er, at det altid er godt at vise interesse sideløbende med at man skriver ansøgninger eller søger om at komme til møde/test. Man kan for eksempel møde til åbent hus. Det er også en ting, som stedet du søger vil finde favorabelt?. Eller tage forbi en workshop; generelt også være interesseret i selve universitetet og ikke kun linjen man søger. At gå på uni er jo også en social ting, og hvis man, samtidig med de andre punkter, kan outshine de andre, ja så ser det rigtig godt ud.

Hvad er kravet til ens gennemsnit fra gymnasiet? Og hvorfor ændrer det sig?

Kravet til dit gennemsnit er ikke bestemt af uddannelsens sværhedsgrad, men i stedet dens popularitet. De uddannelser med flest ansøgere(i forhold til antallet af pladser på uddannelsen), har det højeste krævede gennemsnit.

Dette betyder at kravet til gennemsnit ændrer sig hvert år, alt efter hvor mange der søger ind på den enkelte uddannelse. Du kan støtte dig op ad sidste års krav til gennemsnit, da de sjældent ændrer sig helt vildt. Men ligger du lige på vippen, kan en kvote 2 ansøgning være et godt valg.

For at opsummere; hvis du ikke har det krævede gennemsnit til en uddannelse, er det ikke fordi at den nødvendigvis er for svær til dig. Det betyder blot at den er meget populær og at uddannelsen derfor vælger de allerbedste kandidater.

Hvad er en standby-plads?

På optagelse.dk har du mulighed for at sige ja til en mulig standby-plads i din ansøgning. Det betyder, at hvis du er så uheldig, at du lige præcis ikke bliver optaget på uddannelsen, så er der en ekstra chance. Har du sagt ja til en standby-plads og er blandt de bedste kandidater, der ikke blev optaget på uddannelsen, vil uddannelsesstedet kontakte dig, og tilbyde denne. Du vil herefter skulle vente i en måneds tid, for at se, om nogle af dem der ér blevet optaget, vælger at hoppe fra. Dette skaber en åben plads, der gives til den bedste kandidat, der har sagt ja til standby-pladsen. Bliver du ikke kontaktet af uddannelsen indenfor den givne tidsperiode, er du garanteret opstart året efter. Det betyder, at du har en sikker plads året efter. Du skal blot huske, at søge om optagelse på uddannelsen igen og trykke på knappen, der hedder “Tilsagn om optag”. Tilsagn betyder, at uddannelsen har sat en plads af til dig, hvis du ønsker den. Det kræves, at du vedhæfter den dokumentation, hvor skolen bekræfter at du har fået en standby-plads.

Men hvorfor så ikke bare altid sige ja til standby-pladser? En vigtig pointe er, at hvis du får en standby-plads, bliver du ikke optaget på nogen af dine andre prioriteter. Derfor er det en god ide, hvis du kun har én drømmeuddannelse. Men søger du flere steder, eller blot flere uddannelser samme sted, så kan det forhindre dig i at komme ind på dine lavere prioriteter og dermed gøre, at du skal vente et år med at starte på uddannelse.

eVejledningens gode råd til dig

For at klæde dig allerbedst på til din ansøgning, har vi været i kontakt med en vejleder fra eVejledningen, der er tilknyttet Uddannelsesguiden – UG. Han kom med en række gode råd, der kan give din ansøgning et ekstra skub i den rigtige retning.

 

 • Først og fremmest, som denne artikel vil understrege gentagne gange, så er det uhyre vigtigt, at man virkelig sætter sig ind i den uddannelse, man vil søge. For at gøre dette nemmere, har vi, som sagt, i bunden af artiklen linket til en række af uddannelsernes optagelses hjemmesider. På uddannelsernes egne hjemmesider kan du finde de kvote 2 kriterier, der bruges i udvælgelsen af hvilke kvote 2 ansøgere, der skal tilbydes en kvote 2 plads. Det er vigtigt at have et godt kendskab til uddannelsesstedet, så man kan argumentere for, hvorfor man passer godt ind, hvis der er krav om en motiveret ansøgning i kvote 2.

 

 • Derudover er det vigtigt, at gøre dig helt sikker på, at kvote 2 er det bedste valg for dig. Har du det, der lægges vægt på til kvote 2? Dette kan være erfaringer, motivation eller karakterer, alt efter uddannelsen. Er det nødvendigt at bruge krudt på en kvote 2 ansøgning? Alle ansøgere med gymnasial baggrund, vil først blive bedømt under kvote 1 kravene, uanset hvordan man søger. Så har du et udmærket gennemsnit, kan det være du spilder din tid. Dermed ikke sagt at kvote 2 er en dårlig ide. Du taber ingenting på at søge kvote 2. Det kan være en god ide, hvis du er i tvivl, om du opnår det krævede gennemsnit. Du skader altså ikke dine chancer for at blive optaget på kvote 1, ved at søge kvote 2, det kan blot være, at det ikke er nødvendigt.

 

 • Vær målrettet i din søgning. Find den/de uddannelser du allerhelst vil optages på og giv den hele armen. Hellere sende en eller to gennemarbejdede ansøgninger afsted, end at sende 8 (det maksimale antal ansøgninger) halvhjertede ansøgninger.

 

 • Det kan være en fordel, at undersøge`, hvilke uddannelsessteder der udbyder din drømmeuddannelse, da deres kvote 2 kriterier for optagelse kan variere meget. Dette kan give dig en ekstra mulighed for at blive optaget, hvis dine kvalifikationer passer bedre til et andet uddannelsessted med samme uddannelse. Et eksempel kunne være Psykologi. Hos Københavns universitet vil de have en motiveret ansøgning, som en del af kvote 2 ansøgningen hvor der lægges vægt på din personlige profil (arbejdserfaringer, udlandsophold osv.). På Aarhus Universitet og Aalborg universitet lægger de primært vægt på dine karaktere i bestemte fag i dit gennemsnit. Derfor kan et overblik over de relevante uddannelsessteder være en stor fordel, så du kan ansøge der, hvor du har de bedste chancer. En sådan gennemgang af uddannelserne findes som sagt i bunden af artiklen. Er du i tvivl om dit skriftsprog er stærkt nok til den motiverede ansøgning, kan det være, at du skal søge ind et sted, hvor de benytter andre former for ansøgning, såsom de nye multiple choice tests på Syddansk Universitet. Dette er også kvote 2 ansøgningernes smukke side. De giver flere folk en chance for, at forfølge deres drømme, så færre bliver tabt i systemet.

 

 • Endnu et vigtigt element er procentdelen af ansøgerne der bliver optaget på kvote 2. Dette variere utroligt meget uddannelserne imellem, men det er værd at undersøge, så du kender dine chancer.

 

Afslutningsvis nævnte vejlederen fra eVejledningen et rigtigt godt værktøj, til dig der er igang med ansøgningerne. Fra på mandag d. 6/3 åbner UG op for deres tilbud om at live chatte med en vejleder. Livechatten hedder “Kvote 2-chatten” og er åben fra 9-21 i alle dage frem til kvote 2 fristen d. 15. Marts. Der er fokus på selve ansøgningen. Det er altså ikke for at vejlede i den enkelte uddannelse, men for at give dig hjælp til, at få 100% styr på ansøgningen. Vejlederne er eksperter i optagelses systemerne og kan besvare alle dine spørgsmål omkring optagelse. Sidste år benyttede over 5000 ansøgere sig af denne tjeneste, som fik meget positiv respons. Derudover effektiviserer dette tilbud vejledningsprocessen til gavn for eVejledningen og dig, da vejlederne nu kan nå at hjælpe endnu flere.

Gode råd til det enkelte uddannelsessted

I dette afsnit vil vi give dig et overblik over de mest søgte uddannelser fra 2016, så du nemmere kan finde den helt rigtige. Vi giver en række overordnede råd og rettelinjer, som vi har indsamlet fra uddannelsesvejlederne på de enkelte uddannelsessteder, men opfordrer til at man benytter de vedlagte links, til at udbygge ens viden om uddannelsen:

 

Københavns Universitet – KU 

På KU kører de den helt traditionelle stil, med en motiveret ansøgning, og en helhedsvurdering af ens baggrund, altså specifikt fokuseret på punkter som arbejdserfaring, udlandsophold ( og nej, tre måneder med party ‘ n ‘ bullshit i sydøstasien er ikke nok). Det kan også være relevant fritidsinteresser – f. Eks hvis man vil læse idræt, og man har dyrket masser af sport i sin fritid, så er det sådan noget, man kan trække på. En anden ting der lægges vægt på, er ens karakterer i de adgangsgivende fag. Med det skal der forstås, at hvis man gerne vil søge ind på kvote 2 til matematik, fordi man ikke havde gennemsnittet til kvote 1, men man fik 12 på A-niveau i gymnasiet, ja så tæller det også med.
Når man skal skrive en motiveret ansøgning til KU, er det vigtigt, at man formår, at fremvise sit faglige belæg, sin motivation og sit studiepotentiale tydeligt. Hvis man gerne vil læse psykologi, er det altså ikke nok, at skrive, at man brænder for, at arbejde med mennesker. Her er det vigtigt, at man i sin ansøgning fremstår sikker i sit valg og at man ved, hvad man går ind til. Man skal fremstå som en, der har styr på psykologi, en der evt. læser om det i sin fritid. Samtidig skal man have styr på sit sprog – det gælder for alle uddannelserne. Det skal være velformuleret, konkret og grammatisk korrekt. Selvfølgelig kan tegnsætning være en trist ting, at skulle have styr på, især fordi mange af os ikke har 100 procent styr på det, så få evt en du kender til at læse det igennem.

På KU lægger hver enkelt linje vægt på forskellige ting. F.eks på jura, skal du virkelig kunne brillere med sproget for at skinne dig vej gennem sumpen af ansøgere. Heldigvis har de været så flinke at lave en hel liste over, hvad hvert enkelt linje lagde vægt på sidste år.

Find listen her
http://studier.ku.dk/bachelor/ansoegning-og-optagelse/

En sidste bemærkning med hensyn til KU er, at de cirka optager 30% af kvote 2 ansøgerne. Det er ikke dårlige odds, men man kan altså ikke tillade sig at slacke på ansøgningen – det er især den, der er i fokus. Men når det så er sagt, så er det jo en helhedsvurdering. Så det er bare om at komme igang!

For mere information om optagelse på KU
http://studier.ku.dk/bachelor/ansoegning-og-optagelse/

 


Syddansk Universitet – SDU

Hos Syddansk universitet er man på 60 ud af cirka 80 uddannelseslinjer gået væk fra den motiverede ansøgning – især den udgave, hvor man skriver og sender den hjemmefra. Man skal i stedet tage det, som du kalder en uniTEST, der er en faglig multiple choice test, som de mener kan spore dem hen på, hvorvidt man er fagligt parat og dygtig nok til at blive optaget. Den kan indeholde op til fem emner, som de tester dig på – dog mest disse tre: Evnen til kvantitativ tænkning, evnen til kritisk tænkning og ens kompetencer inden for sproglig forståelse. Nogle af uddannelserne tester f.eks. din generelle videnskabelige viden. Der er både fordele og ulemper ved dette. Fordelen, som en af deres vejledere fortalte mig, bygger på forskellige ting.  Det første, som den kære vejleder lagde vægt på, var at man kan forventningsafstemme, universitet og elev imellem. Med det menes der, at de kan se en vis interesse, ved at man møder op, og man kan selv nå at se, hvordan og hvorledes selve syddansk campus ser ud. På den måde frasortere man dem, der allerede udviser dovenskab, eller måske har for langt i skole. En anden, og meget tydeligere fordel, er at man ikke behøver at bruge tid på at “høste point” til CV’et, om man vil. Et eksempel kunne være en person, som gerne ville relativt hurtigt videre fra gymnasiet, men ikke havde et tilstrækkeligt til den ønskede uddannelse. Så behøver man ikke bruge tid på udlandsophold, erhvervserfaring eller noget helt tredje. Mener man, at man er fagligt parat, uden at karaktererne nødvendigvis afspejler ens kompetence, er syddansk helt sikkert en overvejelse værd. Netop, fordi den prioritere den faglige kompetence højt.

Det skal dog lige siges, at der er enkelte linjer på syddansk, som stadig kræver en motiveret ansøgning . f. Eks jura.

 

For mere information om optagelse på Syddansk Universitet
http://www.sdu.dk/uddannelse/optagelse/

 


Professionshøjskolen – UCC

Hvis man har lyst til at tage en professionsbachelor, og man ikke har gennemsnittet til det, er der gode muligheder hos UCC. op til 50% af dem, de optager, er kvote 2 ansøgere.
Det foregår umiddelbart på den traditionelle måde, hvor man sender en motiveret ansøgning og relevant information, som f. Eks udlandsophold eller arbejdserfaringer der kan ses som kompetence styrkende inden for det, man nu engang vil læse. Hende jeg snakkede i telefon med på stedet, fortalte mig, at på UCC regner man indirekte kompetencer højt, og det kan jo også ses i deres fifty-fifty opdeling af kvote 1 og 2. Så har man bevirket karma-kontoen i den positive retning, ved at frivilligt arbejde i tanzania, eller har hjulpet ældre sjæle på plejehjem, og mener man kan skrive en god ansøgning, er UCC helt sikkert et sted, for dem der søger en professionsbachelor.

 

For mere information om optagelse på UCC
https://ucc.dk/optagelse

https://ucc.dk/laerer/optagelse/dokumentation/kvote-2

 


Danmarks tekniske universitet – DTU

Sidste år var ingeniøruddannelserne blandt de mest søgte, så vi har selvfølgelig også haft kontakt med uddannelsesvejledningen på Danmarks Tekniske Universitet – DTU.

Optagelse på DTU foregår gennem den motiverede ansøgning, som er beskrevet ovenfor. Dine evner indenfor matematik og naturvidenskab er meget vigtige, så gode karaktere i disse fag er et stort plus på ingeniøruddannelserne. Erfaringer du har tilegnet dig i studierelevant arbejde eller på andre uddannelser end den adgangsgivende, er også et stort plus, forklar hvorfor dette gør dig mere egnet til uddannelsen.

Endnu mere vægt lægger DTU dog på din motivation for at gennemføre uddannelsen. Du skal derfor udpensle hvorfor det er netop dig, der passer perfekt til uddannelsen og hvilke kvalifikationer der ligger til grund for det. Har du oplevet andre ting i dit liv, som har været med til at forme dig som menneske, såsom højskoleophold, frivilligt arbejde eller sprogkundskaber, så nævn også dette. Det er vigtigt at du vedlægger alt det der er krævet herunder: Motiveret ansøgning, CV, protokoludskrift af foreløbige resultater (hvis du ikke er færdig med din adgangsgivende uddannelse endnu) og dokumentation på de andre relevante erfaringer du har nævnt.

Bliver du student i år, er der stadig mulighed for at blive optaget på kvote 2 hos DTU. Dog kun hvis du i et væsentligt omfang, har relevante erfaringer fra arbejde eller anden uddannelse, udover din adgangsgivende eksamen.

Sidst men bestemt ikke mindst lægger DTU vægt på din alder og erfaringer. Ansøgere med en moden alder og meget erfaring, vil blive valgt over ansøgere, der kun har fulgt skolegangen.

Studievejledningen på DTU opfordrer til at man undersøger deres hjemmeside grundigt, da kravene til linjerne variere meget.

 

For mere information om optagelse på DTU
http://www.dtu.dk/Uddannelse/Ansoegning-og-optagelse/

 


Aarhus Universitet – AU

Søger du optagelse på Aarhus universitet – AU, varierer kravene meget uddannelserne imellem og AU har ingen generelle kvaliteter, der lægges ekstra vægt på, da uddannelserne er så forskellige. Uddannelsesvejledningen på AU opfordrer til, at man udforsker deres hjemmeside (som findes herunder) grundigt, da optagelseskravene og måden man ansøger på variere. Som med flere af de andre universiteter, er AU stort set gået væk fra den motiverede ansøgning, med undtagelse af enkelte uddannelser, herunder civilingeniør. Med de fleste af uddannelserne skal man i stedet ansøge med et ansøgningsskema, der findes på optagelse.dk under AU. Spørgeskemaet indeholder både spørgsmål om dit gennemsnit og mulighed for at fortælle om sine relevante personlige kvalifikationer. Hvis der mangler noget i din ansøgning, eller de er i tvivl om noget af dit vedlagte materiale, så kontakter de dig, på den kontaktinformation du har indtastet på optagelse.dk.

For mere information om optagelse på AU
http://bachelor.au.dk/optagelse/adgangskrav/

 


Aalborg Universitet – AAU  

Hvis du søger optag på Aalborg Universitet – AAU, er der specifikke ting man skal have for øje. Deres uddannelsesvejleders kontor understreger først og fremmest, at man skal tjekke den enkelte uddannelses/linjes krav, da disse varierer meget. Se hjemmesider herunder.

Det er de færreste uddannelser, hvor man skal indsende en motiveret ansøgning. Ellers foregår optagelsen gennem et optagelsesskema, der også findes på optagelse.dk under AAU. Vær derfor helt sikker på hvad kravene er, på den uddannelse du søger, links til specifik information om uddannelserne findes nedenfor.

AAU lægger vægt på at ansøgerne bliver bedømt ud fra en helhedsvurdering. Denne inddeles i relevant uddannelse udover kravene og relevant arbejde, dog kun lønnet fuldtidsarbejde. Så husk at nævne de relevante erfaringer du har med dig. Frivilligt arbejde kan nævnes i ansøgningen, men der vil ikke blive lagt særlig vægt på det.

Dit gennemsnit i fagene der er krævet på den enkelte uddannelse er selvfølgelig vigtigt, men hos AAU er der mulighed for at supplere ens karaktere. Det betyder, at hvis man har en karakter, som man ikke er stolt af, så kan man tage faget igen på enkeltfag. Den nye karakter vil nu erstatte den gamle, dette gælder dog kun for kvote 2 ansøgninger.

Studievejledningen på AAU erkender, at det kan være meget svært at finde de svar, man har brug for. Derfor opfordrer de ansøgere om at kontakte dem på: studievejledning@aau.dk eller på telefon 99409440 mellem 12-15.

Hvis du søger generel information om optagelse på AAU findes det på www.optagelse.aau.dk.

For mere specifik information om den enkelte uddannelse, besøg
http://www.aau.dk/uddannelser/optagelse/bachelor

 


Metropol

På Metropol er uddannelserne så forskellige, at alt fra ansøgningsfrister til optagelsesmetoder varierer utroligt meget fra uddannelse til uddannelse. Metropol benytter sig af halvårsopstart og skæve ansøgningstider, hvilket kan være en fordel for dig, der holder sabbatår, men gerne vil igang hurtigere end forventet. Kravene til optag på kvote 2 kan dog variere så meget, at vores bedste råd er, at gennemgå deres hjemmeside grundigt, for at finde netop dine ansøgningskrav og metode. Er du i tvivl om noget fra hjemmesiden, kan du kontakte optagelse@phmetropol.dk eller ringe på 24296400 i hverdage mellem 09:00 og 11:00.

 

For en liste over de forskellige uddannelse med nødvendig information https://www.phmetropol.dk/uddannelser

 


Copenhagen Buisness School – CBS

På CBS er der helt specifikke huskeregler, du skal have i hovedet når du ansøger om optagelse på kvote 2. Det er kun en række af uddannelserne, hvor optagelse foregår gennem motiveret ansøgning, men under alle uddannelserne får du mulighed for, at argumentere for dine erfaringer. De adgangsgivende krav skal være opfyldt, før du kommer i betragtning. Disse kan findes på hjemmesiden herunder.

CBS tager højst 12 måneder af dine erfaringer til overvejelse og de skal være foregået, efter du har afsluttet din adgangsgivende eksamen, så udvælg dem nøje. Alle erfaringer vurderes lige, der er dog krav til dine erfaringer der skal være opfyldt. Erhvervsarbejde, herunder frivilligt arbejde, tages kun i betragtning hvis du har arbejdet en måned, med 30 timer om ugen. Husk at vedlægge dokumentation om arbejde og andre erfaringer. Udlandsophold skal også være af mindst en måned for at blive taget i betragtning. Og det må ikke være et land, hvor du har boet i over 2 år, har taget din adgangsgivende eksamen eller har statsborgerskab.  

Hvis du har været optaget på en videregående uddannelse før, så skal du have optjent 5 ects-point, svarende til cirka en måneds studie, maksimalt kan 60 ects point tages i betragtning. Højskoleophold ses som alment dannende og kompetencegivende, her skal du også have været i en måned for at det tages i betragtning. Dog kan højskoleophold ikke tages i betragtning, samtidigt med videregående uddannelse eller erhvervsarbejde, så vælg den erfaring, som du synes egner dig bedst til det specifikke studie. CBS giver mulighed for at blive bedømt på dobbeltaktivitet, hvilket betyder, at du har kombineret udlandsophold med erhvervsarbejde, højskole eller videregående uddannelse.

For mere information om optagelse på CBS
http://www.cbs.dk/uddannelse/bacheloruddannelser/bacheloroptagelse/optagelse-paa-bachelor-trin-2

 


Roskilde universitet – RUC

Roskilde universitet minder meget om KU i forhold til deres kvote 2 ansøgninger. Som gentaget før, så er det seancen der lyder på et CV, en motiveret ansøgning og andet relevant information. Altså, en helhedsvurdering der varierer efter hvilken linje det er, man søger. Vi opfordrer til, at man går ind på deres hjemmeside, som vil være linket nedenfor og tjekker, hvad ens ønskede linje har af adgangskrav. Som du måske ved, så er RUCs linjer lidt mere flydende, eller moderne, om man vil. Det ligner nærmest, at man bliver vurderet af et fakultet. Det er måske en fordel, for så er der ikke så mange ting at forholde sig til, som på KU, hvor hvert enkelt linje (og dem er der mange af) kræver noget forskelligt. På RUC er der 5 “factions” at tænke over. Så hvis man finder det en smule uoverskueligt at skulle tage stilling til alle de andre uddannelsessteder der har samme optagelsesmetode, kan det måske være en fordel at søge hos RUC. Selve den motiverede ansøgning ligner de andre. Her skal man igen være tydelig, velformuleret og vise, hvorfor de skal vælge lige netop dig. De har en Kvote 2 workshop, hvor man lærer om at søge kvote 2 på RUC.

 

For mere information om optagelse på RUC
https://ruc.dk/optagelse-gennem-kvote-2

 

Tekst af Marcus Nabydal & Julius A. B. Petersen